קטגוריות: מג׳נטו 1

העלאה של קובץ רידיירקטים

יש להעלות קובץ בפורמט הבא:

1. קובץ בפורמט CSV בלבד

2. יש לערוך את הקובץ בתוכנה OpenOffice

3. בקובץ 3 עמודות, ללא כותרת בשורה הראשונה

4. בעמודה הראשונה יש לשים את הלינק הישן, בעמודה השניה את הלינק החדש אליו רוצים לעשות רידיירקט ובעמודה השלישית יש לרשום 301

דוגמה לפורמט הקובץ:

חשובאין לשים בקובץ קישורים ראשיים או קישורים שקיימים כיום באתר ואשר עובדים

כדי להעלות את קובץ הרידיירקטים במג'נטו יש לעבור ל- System > Configuration >Optimise Web > Mass 301 Redirects > Redirects System 1.0

יש ללחוץ על הכפתור Choose File ולבחור את הקובץ מהמחשב

לאחר מכן יש לשמור את השינוי בלחיצה על Save Config ולנקות קאש

הערה חשובה: בכל פעם שרוצים לעדכן את הקובץ, למשל, להוסיף רידיירקטים חדשים, יש להוריד את הקובץ הקיים מאותו העמוד דרך Download Redirects File > Download, לערוך את הקובץ ולהעלות אותו שוב. צריך שהקובץ יכיל גם את הרידיירקטים הישנים וגם את החדשים.

נא לשים לב שלא צריך לעשות רידיירקט לעמוד שכבר קיים לו רידיירקט אוטומטי.

Contact

Let's work together. We want to hear from you
Follow Us
facebook linkedin Instagram