קטגוריות: ניהול עמודי תוכן

עמודי תוכן - Swear

1. עמוד אודות  S-wear

CMS → Pages בחירה של אודות S.WEAR

בטאב page info – ניתן לערוך את הטייטל/סטטוס, את ה- url ואת השפה בה יופיע העמוד.

בטאב content - עורכים את הטקסט

בטאב meta - מזינים את המטא

2. עמוד שירות לקוחות

CMS → Pages  בחירה של Customer Service

בטאב page info – ניתן לערוך את הטייטל/סטטוס, את ה- url ואת השפה בה יופיע העמוד.

בטאב content - עורכים את הטקסט

בטאב meta - מזינים את המטא

3. עמוד משלוחים והחזרות

CMS → Pages  ובחירה של משלוחים והחזרות

בטאב page info – ניתן לערוך את הטייטל/סטטוס, את ה-url ואת השפה בה יופיע העמוד.

בטאב content - עורכים את הטקסט

בטאב meta - מזינים את המטא

4. עמוד תנאי שימוש

CMS → Pages ובחירה של תנאי שימוש

בטאב page info – ניתן לערוך את הטייטל/סטטוס, את ה-url ואת השפה בה יופיע העמוד.

בטאב content - עורכים את הטקסט

בטאב meta  - מזינים את המטא

Contact

Let's work together. We want to hear from you
Follow Us
facebook linkedin Instagram