קטגוריות: ניהול משרות

ניהול משרות - דרושים

Betanet->Bjobs->manage jobs

עריכה של משרה קיימת על ידי לחיצה עליה 

או הוספה של משרה חדשה על ידי לחיצה על כפתור Add new item

Store View - בחירה של האתר בעברית

Job Code - מילוי של קוד המשרה

Title - זה מה שיופיע תחת תיאור משרה באתר

Category - בחירה האם שייך לעובדי מחסן או לחנויות בשביל הסינון באתר

Job Type - בחירת סוג משרהת ניתן לבחור מספר אופציות באמצעות לחיצה על CTRL

Area - בחירה של האזור עבור הסינון באתר

City  - מילוי שם העיר כפי שיופיע באתר

Status - בחירה האם המשרה פעילה או לא פעילה משרה לא פעילה לא תופיע באתר

Description - דרישות התפקיד כפי שיופיעו באתר

Contact

Let's work together. We want to hear from you
Follow Us
facebook linkedin Instagram