קטגוריות: ניהול מאפיינים

ניהול פילטור משפחות צבעים

ניהול במג׳נטו נמצא תחת Betanet> Group colors> manage items

עבור כל משפחת צבעים יש לבחור בבחירה מרובה את הצבעים שרוצים לשייך למשפחת הצבעים שנבחרה. בחירה מרובה תעשה על ידי מקש CTRL במקלדת

במידה ורוצים להוסיף עוד קבוצת צבעים יש לפנות לבטאנט. בנוסף כל מוצר מורכב צריך לקבל שיוך לקבוצת צבעים באמצעות שיוך בטאב SWEAR FILTER בניהול מוצר.

Contact

Let's work together. We want to hear from you
Follow Us
facebook linkedin Instagram