קטגוריות: FAQ

ניהול שאלות ותשובות

ניהול העמוד יעשה תחת cms>faq

להוספת שאלה ותשובה חדשים יש ללחוץ על הכפתור מימין "add new FAQ item"

בעמוד שנפתח יש למלא את השדות הבאים:

שדה השאלה - FAQ item question *

(לעברית יש לבחור default store view) לאיזה מהאתרים השאלה שייכת - Store view *

שדה השאלה - FAQ item question *

status - במידה ורוצים שהשאלה תוצג יש לבחור enable

content - יש להוסיף בשדה זה את התשובה. במידה ומעתיקים מword יש ללחוץ על האיקון של ה w באדיטור

ראו צילום מסך

Contact

Let's work together. We want to hear from you
Follow Us
facebook linkedin Instagram