קטגוריות: ניהול counter

ניהול counter

ניהול הcounter מתבצע מ: system->configuration

בתפריט מצד שמאל יש ללחוץ על הטאב countdown תחת betanet.

לאחר מכן, יש ללחוץ על הדרופדאון countdown על מנת להגדיר את שעת היעד.

Enabled countdown - נבחר yes אם אנו רוצים שהconter יופיע באתר. נבחר no אם אנו רוצים שהcounter לא יופיע.

Start time - מוגדר כתאריך סיום לשעון. על מנת לבחור את תאריך הסיום ואת השעה שרוצים שהמבצע יגמר יש ללחוץ על האייקון של הלוח שנה ולבחור את תאריך סיום ושעת היעד לסיום

את השעה יש לבחור על ידי לחיצה על השעה עד שזה מגיע לשעה הרצויה כולל הדקות. כמו כן על מנת שהcounter לא יופיע יש בשדה Enabled countdown לסמן no

לסיום יש ללחוץ על הכפתור save config בצד ימין .

לאחר ניהול הcounter צריך לבצע ניקוי cache דרך system->cache management

יש ללחוץ על שני הכפתורים הבאים  לניקוי cache. ראשית על הימני ולאחר שסיים גם על השמאלי. 

Contact

Let's work together. We want to hear from you
Follow Us
facebook linkedin Instagram