קטגוריות: ניהול מבצעים

עדכון מחיר מבצע למוצר

את מחיר המבצע יש לעדכן ברמת הילדים. יש להיכנס למוצר הפשוט. מתחת לשדה price יש לינק advanced pricing. לחיצה תפתח את חלון שם ניתן להוסיף את מחיר המיוחד ולקבוע טווח תאריכים. יש לבצע את זה עבור כל המוצרים הפשוטים של המוצר המורכב.

 

לעדכון גורף לכל מוצרי הילדים ניתן לעשות זאת בפעולה של update attributes בשדה Special price חשוב ביותר לסמן את הצ׳קבוקס של הspecial price. ראה סעיף מפורט במסמך עדכונים גורפים

 

Contact

Let's work together. We want to hear from you
Follow Us
facebook linkedin Instagram