קטגוריות: store locator

ניהול חנויות

ינוהל תחת Content>manage stores

הוספת חנות תעשה על ידי לחיצה על כפתור Add store

Enable – במידה ורוצים להציג חנות באתר

Store Name – שם החנות

Store Name – שם החנות

Description – תיאור החנות

Phone – מספר הטלפון

4 השדות הבאים הינם הקורדינטות שיש להגדיר לחנות ממבט רחוב ומפה

Contact

Let's work together. We want to hear from you
Follow Us
facebook linkedin Instagram