קטגוריות: ניהול מבצעים

מבצעי עגלה ומבצע מוצר

 There are two types of price rules in the Magento CE platform: Catalog Price Rules and Shopping Cart Price Rules

Catalog Price Rules are applied to products before they are added to the shopping cart. Shopping Cart Price Rules are

applied to products in the shopping cart.

Catalog Price Rules .1

The process of defining a Catalog Price Rule consists of 3 stages:

Defining the Catalog Price Rule Information

Defining the Catalog Price Rule Conditions

Defining the Catalog Price Rule Actions

1.1 Defining the Catalog Price Rule Information

To create a Catalog Price Rule:

1. From the Admin Panel, select Promotions → Catalog Price Rules → Add New Rule

2. In the Rule Name and the Description fields, specify a unique name and a description for this Catalog Price Rule.

3. In the Status field, select Active.

4. In the Websites field, select the website to which this rule applies.

5. In the Customer Groups field, select one or more customer groups to which this rule applies.

6. In the From Date and To Date fields, set a date range for the rule to take effect. If you leave the date range empty, then the rule is enabled as soon as it is created.

1.2 Defining the Catalog Price Rule Conditions

After you have set up the general information for the price rule, you must create the Conditions that specify when the rule is triggered.

The following example shows how to discount every T-shirt that is over $20 by 10%, by defining a rule that has two conditions.

 

To define Catalog Price Rule Conditions:

1. Select the Conditions option in the left panel

2. The first rule appears by default: If ALL these Conditions are TRUE. It specifies whether the rules that you define must all be met or if any of them can be met (AND / OR), in order to trigger the rule’s action. In our example, we wanted the discount to take effect when the product is a T-shirt and when the T-shirt costs over $20.  Therefore, leave the word ALL.

3. Click on the “Plus” icon to display a selection field and select the SKU option under Product Attributes from the dropdown menu.

4. Click on the "is" link to display the comparison operator drop-down list

5. Select the "is one of" comparison operator.

6. Click the three dots to the right of the words "is one of" to display the value field

7. Click on the "Chooser" icon to display a list of products from which you can select.

8. Select the check boxes of the products (T-shirts in this example) to which this rule is to apply.

9. Save this selection of products by clicking the "Apply" icon.

10. Now this rule specifies that it applies to T-shirts. You must now add the Condition that the product must cost over $20 in order for the rule to apply. To do so, click on the icon to display a selection field and select the Price option under Product Attributes from the drop-down list.

11. Click on the "Is" link and select "Equals or Greater Than" from the comparison operator drop-down list.

12. Enter the value 20.00 in the Value Field on the right to create the second Condition.

 

Now that the conditions have been defined that trigger this rule, we must define the actions to be taken when the conditions are met.

 


1.3 Defining the Catalog Price Rule Actions

To define Catalog Price Rule Actions:

1. Select the Actions option in the left panel

2. The Apply drop-down list enables you to define whether the discount that is specified in the Discount Amount field is a percentage or a fixed amount of the price of this product. It also enables you to define whether the discount amount is subtracted from the original price (By) or whether the Discount amount field actually defines the final price (To). For our example, in the Apply field, select By Percentage of the original price.

3. In the Discount Amount field, specify the value 10.00. This specification defines a final price that is a 10% reduction of the original price.

4. Click the Save Rule button to create the rule.

5. You must also select either the Save and Apply or the Apply Rules button to immediately apply this discount to the selected products.

 

.2 Shopping Cart Price Rules

 

Shopping Cart Price Rules, as the name implies, are applied when a customer reaches the shopping cart. They can be applied either with or without the customer entering a coupon code, and include features not found in traditional coupon tools.

This tie, the example defines a simple 10% discount coupon to be used for boots when the shopping cart subtotal is over $100.

 

The process of defining a Cart Price Rule consists of three stages:

Defining the Cart Price Rule Information

Defining the Cart Price Rule Conditions

Defining the Cart Price Rule Actions

2.1 Defining the Cart Price Rule Information

To create a Cart Price Rule:

1. From the Admin Panel, select Promotions → Cart Price Rules → Add New Rule

2. In the Rule Name field and the Description field, specify a unique name and a description for this Shopping Cart Price Rule.

3. In the Status field, select Active.

4. In the Website field, select the website to which this coupon applies.

5. To specify that this rule only applies when a coupon code is used, select Specific Coupon in the Coupon drop-down list, and specify the code of the coupon that the customer must specify in the web store.

6. To specify that each customer can use this coupon only once, specify 1 in the Uses per Customer field.

7. In the From Date and To Date fields, set a date range for the rule to take effect. If you leave the date range empty, then the rule is enabled as soon as it is created.

 

2.2 Defining the Cart Price Rule Conditions

After you have set up the general information for the price rule, you create the Conditions that specify when the rule is triggered. The following example shows how to create a rule that has one condition, which checks when the shopping cart subtotal is over $100.

 

To define Catalog Price Rule Conditions:

1. Select the Conditions option in the panel on the left and define a rule with the single condition “Subtotal equals or greater than 100”.

Now that the condition has been defined that triggers this rule, you must define the actions to be taken. The following defines that 10% is reduced from the product’s original price.

 

To define Cart Price Rule Actions:

1. Select the Actions option in the panel on the left.

2. The Action tab has two important sections. The first one controls the discount. In the

Apply field, select Percent of product price discount.

3. In the Discount amount field, specify 10 to indicate that 10% is reduced from the

product’s original price.

Other options, not related to this example, are available, such as: Fixed amount discount, Fixed amount discount for whole shopping cart, and Buy X get Y free.

4. In the Maximum Qty Discount is Applied to field, specify the maximum quantity of

products to which this discount can be applied. If you enter 5 in this field, then the first five products of this type purchased in the same shopping cart get the 10% discount and the sixth product of the same type does not get the discount.

5. In the Discount Qty Step (Buy X) field, specify how often the discount is applied. This field is not relevant to our example, so leave this field empty. If you enter 8 here, then a 10% discount is applied to all the products after the eighth product is added to the shopping cart. If more than eight items are added to the shopping cart,  the ninth through 15th products do not get the discount until the 16th product is added to the shopping cart, at which point the discount is 10% for all 16 products.  This discount continues for every factor of eight.

6. In the Free Shipping field, specify whether to combine the coupon amount with a free shipping offer, for only the products for which the coupon is valid or for the entire Order, when one of these products is in the shopping cart. This field is not relevant to our example, so leave the No value in this field.

7. After defining the coupon as described above, select the products for which the coupon is valid. In our example, the coupon discount applies to boots. Define a condition that applies to the SKU of boots.

8. Click the Save Rule button.

 

דוגמאות:

דוגמא 1

כאשר רוצים לתת הנחה של 20% למוצר ספציפי לדוגמא מוצר עם SKU  1234

בטאב של ACTIONS 

תחת UPDATE PRICES USING THE FOLLOWING INFORMATION

נבחר לדוגמא  PERCENT OF PRODUCT PRICE DISCOUNT

נמלא את השדה DISCOUNT AMOUNT  20

תחת APPLY THE RULE ONLY TO

נבחר  SKU ונרשום 1234

בטאב LABELS – נזין את השם של המבצע כפי שהגולש יראה לאחר שהוא מזין את הקוד קופון ולוחץ על APPLY

דוגמא 2

הנחה רגילה על כל העגלה (לא משנה איזה מוצר נמצא בעגלה) של 10%

בטאב של ACTIONS 

נבחר לדוגמא  PERCENT OF PRODUCT PRICE DISCOUNT

נמלא את השדה DISCOUNT AMOUNT  10

דוגמא 3

הנחה רגילה על כל העגלה (לא משנה איזה מוצר נמצא בעגלה) של 50 ש"ח

בטאב של ACTIONS 

נבחר לדוגמא  FIXED AMOUNT DISCOUNT FOR WHOLE CART

נמלא את השדה DISCOUNT AMOUNT  50

 

דוגמא 4

שימוש בתנאים – טאב CONDITIONS

רוצים לתת הנחה של 10 ש"ח על כל העגלה לכל מי שקונה מקטגורית בגדים

PRODUCT ATTRIBUTE COMBINATION

נבחר קטגוריה

בטאב של ACTIONS 

נבחר לדוגמא  FIXED AMOUNT DISCOUNT FOR WHOLE CART

נמלא את השדה DISCOUNT AMOUNT  50

Contact

Let's work together. We want to hear from you
Follow Us
facebook linkedin Instagram