קטגוריות: ניהול דוחות

ניהול דוחות

הוצאת דוחות לפי פרקי זמן נבחרים בנושאים שונים כמו מוצרים, הזמנות וחיפושים פופולריים.

רוב הדוחות יוצגו לפי טווח תאריכים שנרצה לבדוק.

**חשוב - לפני כל הוצאת דו״ח יש לרענן את הסטטיסטיקות על מנת שתוצאות הדו״ח יהיו הכי עדכניות.

Reports → Refresh Statistics

נסמן בצ׳קבוקס את הדוחות שנרצה

Actions - נבחר Refresh Lifetime Statistics ונלחץ על submit.

סוגי דוחות נפוצים:

1.דוח הזמנות - הצגה של כל ההזמנות שנעשו לפי תאריך וסטטוס ההזמנות.

בדוח יופיעו פרטים כמו התקופה שבה רצינו להציג את ההזמנות, מספר ההזמנות בהתאם לתקופה, פרטי מבצע ומחירים.

Reports → Sales → Orders

date used - תאריך ההזמנה או תאריך עדכון ההזמנה

Period - התקופה לפיה רוצים למיין את ההזמנות (יום, חודש, שנה)

from/to - הגדרת התאריכים שאנו רוצים לבדוק בדוח

Order Status - מיון לפי סטטוס הזמנה. יש אפשרות להצגה של כל הסטטוסים ואפשרות בחירה בין סטטוסים.

לסיום נלחץ על show report.

Contact

Let's work together. We want to hear from you
Follow Us
facebook linkedin Instagram