קטגוריות: ניהול קטגוריות

ניהול המיון בקטגוריה

מיון מוצרים בקטגוריה יוגדר בצורה ידנית לכל קטגוריה דרך catalog > manage category

1. יש לבחור מהקטגוריות בצד שמאל את הקטגוריה הרצויה וללחוץ על הטאב display settings.

2. בשדה Default Product Listing Sort By יש לשים לב שהצ'ק בוקס use config setting לא מסומן, על מנת שנוכל לבחור מהדרופדאון את המיון הדיפולטיבי לאותה הקטגוריה.

כאשר לקוח נכנס לעמוד הקטגוריה הוא יראה את המוצרים מסודרים לפי הסדר שנקבע בשדה הנ"ל.

סוגי מיון:
Show case
Newest
Name
Price
Most viewed

מיון לפי : show case

מיון זה מתבצע על פי position של מוצר שהגדרנו בקטגוריה.
לאחר שבחרנו בסעיף הקודם את סוג המיוןshow case , נלחץ על טאב category products ונזין את הערכים לסדר המוצרים תחת השדה Position מצד ימין. המספר הקטן ביותר הוא המוצר שיופיע ראשון.

*נגדיר מספרים עם קפיצות של 10 ביניהם (10,20,30 וכן הלאה) על מנת שבעתיד נוכל להוסיף ביניהם מוצרים נוספים ולא נצטרך לסדר מחדש

Contact

Let's work together. We want to hear from you
Follow Us
facebook linkedin Instagram