קטגוריות: מג'נטו 2

ניהול הבאנר העליון

יש לעבור ל- CONTENT → BLOCKS

בשורה של SALE BANNER יש ללחוץ על SELECT → EDIT

 כדי לערוך את טקסט הבאנר בפורמט של HTML, יש ללחוץ על Show / Hide Editor

כדי להפעיל או לכבות את הבאנר, יש ללחוץ על Enable Block

אחרי ביצוע שינויים, יש ללחוץ על Save Block

כדי לשנות את צבע הטקסט והרקע של הבאנר, יש לעבור ל-:

STORES → CONFIGURATION → BETANET → PROMOTIONAL

כדי לשנות את צבע הטקסט, יש ללחוץ על השדה Text Color ולבחור בצבע הנדרש

כדי לשנות את צבע הרקע, יש ללחוץ על השדה Background Color ולבחור בצבע הנדרש

*חשוב לא לשנות את הטקסט בשדה Block Identifier

אחרי ביצוע שינויים, יש ללחוץ על Save Config

Contact

Let's work together. We want to hear from you
Follow Us
facebook linkedin Instagram