קטגוריות: מג'נטו 2

ניהול דמי משלוח

כדי לנהל את דמי המשלוח באתר, במג'נטו יש לעבור ל-

Store --> Configuration --> Sales --> Shipping Methods

ב- Store View יש לבחור את Main Website

אחר כך, באותו עמוד, יש לפתוח Table Rates וללחוץ על הכפתור Export CSV.

קובץ tablerates.csv עם הגדרות של דמי משלוחים יורד למחשב.

חשוב! לפני ביצוע שינויים בקובץ, יש לשמור עותק בצד כגיבוי.

כשפותחים את הקובץ, רואים 5 עמודות:

Country - קוד של מדינה

Region/State - אזור (לא רלוונטי)

Zip/Postal Code - מיקוד (לא רלוונטי)

Order Subtotal - סכום הזמנה

Shipping Price - דמי (מחיר) משלוח

יש לשמור את הקובץ ולחזור לעמוד הקונפיגורציה של מג'נטו. כדי להעלות הקובץ המעודכן למג'נטו, יש ללחוץ על הכפתור Choose File ליד Import ובחלון שנפתח לבחור את הקובץ מהמחשב.

חשוב! כשמבצעים את ייבוא הקובץ, השם שלו חייב להישאר ללא שינוי - tablerates.csv.

לשמירת השינויים במג'נטו, יש ללחוץ על הכפתור Save Config.

אחר כך יש לנקות קאש במג'נטו.

Contact

Let's work together. We want to hear from you
Follow Us
facebook linkedin Instagram