תנאי השימוש

תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר אך האמור בהם מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ("ההסכם") המפורטים להלן טרם תבצע פעולה כלשהי באמצעות אתר הקניות "בטאנט" (Betanet). קנייה באתר מעידה על הסכמתך לתנאי השימוש, ובעשותך כן הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש והנך מסכים לפעול לפיהם.

ההסכם מקבל תוקף בעת הורדת התוכנה מהאתר או קבלתה בדואר האלקטרוני או בכל דרך אחרת של העברת נתונים, לפי החלטתנו.

בטאנט היא בעלת זכויות היוצרים של התוכנה. התוכנה או חלק ממנה כפופים לחוקי זכויות היוצרים ונתונים להגנה על פי חוק. כל פעילות המפרה את תנאי הסכם זה מפרה את חוק זכויות היוצרים, והמבצע פעילות זו יועמד לדין על פי החוק הנוכחי. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל רישיון של כל משתמש המחזיק ברישיון שאינו חוקי.

ההסכם הנוכחי מזכה אותך בשימוש בעותק תוכנה אחד בהתקנה אחת של מג'נטו לשימוש פרטי או מסחרי שלך בלבד, בכפוף לכל תנאי השימוש המפורטים בהסכם זה. יש לקבל רישיון נפרד לכל התקנה של התוכנה. כל הפצה של התוכנה ללא הסכמתנו, כולל הפצה שאינה מסחרית, מהווה הפרה של ההסכם וכרוכה באחריות משפטית על פי החוק הנוכחי.

אין להשתמש בקוד או בחלק ממנו בכל תוכנה אחרת, במוצר אחר או באתר אחר.

אין לתת במתנה את התוכנה או את המסמכים הנלווים לה, אין למכור אותם, להפיץ, להעניק תת-רישיון, להשכיר, לחכור, או להשאיל אותם. אין להעלות את התוכנה למטרות הפצה לשרת שבו היא תהיה זמינה באמצעות רשת פומבית, כגון האינטרנט.

יש לשמור את המידע על זכויות היוצרים בשלמותו, כולל הטקסט\הקישור בתחתית העמוד.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפרסם רשימה של משתמשים נבחרים בתוכנה.

לא נהיה אחראיים לכל נזק שהוא (כולל אובדן של רווח כספי או חיסכון שאירע במקרה או בכוונה תחילה) שייגרם למשתמש, למידע שלו או לעסק שלו, כתוצאה משימוש בתוכנה או מאי יכולת להשתמש בתוכנה.

אנו לא נישא באחריות משפטית עקב שימוש שנעשה בתוכנה לכל מטרה בלתי חוקית או עקב כל שימוש בלתי חוקי.

כל לקוח העושה שימוש בתוכנה שלא לפי תנאי שימוש אלה מפר בכך את ההסכם, ורישיון השימוש שלו יבוטל.

בטאנט שומרת את הזכות לשנות את תנאי השימוש הללו בכל עת ולכפות את סעיפיהם בכל עת.

הסכם רישיון זה יישאר בתוקפו עד סיומו. אנו שומרים בידינו את הזכות לבטל בכל עת את רישיון הלקוח להשתמש בתוכנה לפי שיקול דעתנו הבלעדי במקרה של הפרת סעיף מן הסעיפים של הסכם זה, ובכלל זה, אך לא מוגבל לכך, הסתרה או הסרה של כל קישור או הודעה על זכויות היוצרים, כמפורט בהסכם זה. לקוח רשאי לבטל הסכם זה בכל עת באמצעות השמדת כל העותקים של התוכנה הנמצאים ברשותו. סיום ההסכם אינו מחייב את בטאנט בהחזר כספי כלשהו ללקוח.

לקוח שימשיך להשתמש בתוכנה לאחר קבלת הודעה על ביטול הרישיון מבטאנט, מביע בכך את הסכמתו לקבל צו מניעה שימנע ממנו שימוש נוסף בתוכנה ואת הסכמתו לשלם את כל העלויות הכרוכות בכך (לרבות, אך לא מוגבל, שכר טרחה סביר לעורך דין), לשם אכיפת ביטול הרישיון ופיצוי על כל הנזקים שייגרמו לנו עקב שימוש לרעה בתוכנה.

התוכנה מיועדת לשימוש עם מהדורה ספציפית של מג'נטו ועם גרסה ספציפית (version branch), ועקב כך לא ניתן להשתמש בה במהדורות ובגרסאות אחרות מלבד אלו שצוינו. בטאנט אינה מתחייבת לפעולה תקינה של התוכנה במהדורות או בגרסאות אחרות של מג'נטו מלבד אלו שצוינו בתהליך הרכישה. בטאנט אינה מספקת תמיכה להרחבות התוכנה במקרים של שימוש במהדורה או בגרסה שאינן תואמות.

הצהרות ויתור והגבלת אחריות

השימוש באתר מסופק ללקוחות על בסיס "כפי שהוא"  (AS IS)ו"במצב כפי שהוא" (AS AVAILABLE) ללא כל ייצוג או תמיכה וללא אחריות מכל סוג שהוא בין מפורשת ובין משתמעת, כולל אך לא רק, אחריות משתמעת לאיכות משביעת רצון, התאמה למטרה מסוימת, אי הפרה, תאימות, אבטחה ודיוק.

במידה המותרת על פי חוק, בטאנט לא תישא באחריות על כל נזק עקיף או תוצאתי או נזק כלשהו (לרבות, אך לא מוגבל, אובדן עסקי, אובדן הזדמנויות, נתונים, רווחים) הנובעים משימוש באתר או הקשורים בו.

בטאנט אינה מעניקה אחריות לכך שפעילות האתר תהיה נטולת הפרעות או שגיאות, שפגמים יתוקנו או שהאתר או השרת העומד לרשותו יהיו נקיים מווירוסים או מכל דבר אחר אשר עלול להזיק או להרוס.

שום סעיף מן הסעיפים בהסכם זה לא יפורש כדי לשלול או להגביל את חבותה של בטאנט בגין מוות או פגיעה אישית שאירעו כתוצאה מרשלנות של בטאנט או של עובדיה או של סוכניה.

כתובת הדואר האלקטרוני

יש לספק כתובת תקינה של דואר אלקטרוני שעשויה לשמש  ליצור קשר. מומלץ מאד להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני השייכת לחברה. תהליך הרישום והיציאה מהאתר יכולים להתבצע באמצעות כתובת דואר אלקטרוני חינמית, אך הזמנות שתבוצענה באמצעות כתובות דואר אלקטרוני כאלה ייבדקו בהקפדה יתירה ותהליך הפעלת התוכנה עלול להיות ארוך יותר.

הורדה

כל המוצרים זמינים להורדה לאחר ביצוע ואימות התשלום. אם אינך מצליח להוריד את המוצר שרכשת, נא בדוק את סטטוס התשלום באמצעות ממשק התשלומים.

תמיכה

בטאנט מציעה ללקוחותיה 3 חודשים של תמיכה טכנית ללא תשלום ברכישת כל מוצר או שירות – זוהי תקופת התמיכה.

התמיכה כוללת תשובות לשאלות הנוגעות למוצרים ותיקון שגיאות\באגים, כדי להבטיח פעולה תקינה של המוצרים שלנו באתר הלקוח בדיוק כפי שנצפה בגרסת הדמו. התמיכה אינה כוללת התאמה אישית של המוצר לצרכי הלקוח. התאמה כזאת אפשרית, אך היא כרוכה בתשלום נוסף (בערך 300 ₪ לשעה). אנו מספקים תמיכה גם למוצרים ללא תשלום, אך הלקוח יצטרך לרכוש חבילת תמיכה לחודש אחד (350 ₪ לחודש). על מנת לפנות לתמיכה או להודיע על באגים, יש לשלוח מייל לכתובת contact [at] betanet.co.il. מייל שישלח במהלך סוף השבוע או בחג יטופל רק בהגיענו למשרד ביום ראשון לאחר מכן.

מדיניות עדכונים

הרחבות ואינטגרציות שאנו מספקים כוללות 2 חודשים של עדכונים משלימים ותמיכה. לאחר 2 חודשים ראשונים ולמשך כל 2 חודשים נוספים, ניתן לרכוש רישיון עדכונים שמחירו 50% ממחיר ההרחבה המקורית; רישיון זה מזכה ב-2 חודשים נוספים של תמיכה ועדכונים.

אינך חייב לרכוש רישיון עדכונים על מנת להמשיך להשתמש בהרחבה לאחר שלושת החודשים הראשונים – כל הרישיונות תקפים לכל החיים. יתכן שייווצר צורך לרכוש רישיון עדכונים, אם למשל ברצונך לרכוש את הגרסה החדשה ביותר של ההרחבה או לבקש תמיכה לאחר תום תקופת התמיכה. אך ההרחבה לעולם לא תושבת אם לא תרכוש רישיון עדכונים.

יש לשים לב כי מג'נטו 1 ומג'נטו 2 הם מוצרים נפרדים, וכאשר רוכשים הרחבה יש לבחור הרחבה לאחד מהשניים. אם רכשת הרחבה למג'נטו 1, תיאלץ לרכוש הרחבה נפרדת למג'נטו 2, מפני שמג'נטו 2 היא מערכת חדשה לגמרי ולא שדרוג פשוט. כל ההרחבות למג'נטו 2 פותחו מחדש, מאפס, ולכן אם ברצונך ליצור חנות מג'נטו 2 און-ליין, יהיה עליך לרכוש את התוכנה מחדש ולא תוכל לשדרג בקלות ממג'נטו 1. לכן תיאלץ לרכוש מחדש את ההרחבות למג'נטו 2, שהוא מוצר נפרד וחדש לחלוטין.

באגים

אנו ממליצים להתקין כל הרחבה שרוכשים\מורידים (לא מוגבל לתוכנות שלנו) בסביבת בדיקות, לפני פריסתה בסביבת הייצור שלך. יש לגבות את תוכנת מג'נטו (קבצים ובסיס נתונים) לפני התקנת הרחבה כלשהי, ולוודא כי לא מתקינים גרסאות המתנגשות זו בזו.

תאימות

כל ההרחבות של בטאנט נבדקו בהתקנות מג'נטו "נקיות" ללא שימוש בהרחבות של צד ג'. אין ביכולתנו להבטיח תאימות להרחבות של צד ג'.

החוק הנוכחי

תנאי שימוש אלו כפופים לחוק הישראלי ויחולו על פי חוקי מדינת ישראל, ובהסכמתך לתנאי השימוש הנך מקבל עליך את הסמכות הבלעדית של בתי המשפט בישראל.

שינויים בתנאי השימוש

יש לשים לב שתנאי שימוש אלה עשויים להשתנות מעת לעת. בטאנט שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות השימוש במוצריה בכל עת. אנו נפרסם כל שינוי שיחול בתנאי השימוש באתר שלנו, ואם יהיו אלו שינויים משמעותיים, נודיע על כך מפורשות.  תנאי שימוש אלו נכנסו לתוקף ב-25 בספטמבר 2015.