קטגוריות: עדכונים גורפים

עדכונים גורפים

ניתן​ ​לבצע​ ​עדכונים​ ​גורפים​ ​למספר​ ​מוצרים​ ​בבת​ ​אחת​ ​תחת​ ​Catalog→Manage​ ​Products

יש​ ​לבחור​ ​את​ ​המוצרים​ ​אותם​ ​רוצים​ ​לעדכן​ ​על​ ​ידי​ ​סימון​ ​הצ'קבוקס​ ​לידם.

בוחרים​ ​את​ ​הפעולה​ ​שרוצים​ ​לבצע​ ​על​ ​ידי​ ​בחירה​ ​מה-​dropdown ​של​ ​ה-​actions ​בצד​ ​ימין​ ​ולחיצה​ ​על Update​ ​attributes, ולאחר מכן יש ללחוץ על submit.

בכדי​ ​לעדכן​ ​מאפיין​ ​כגון​ ​מחיר​ ​/מטא/תיאור​ ​מוצר/מלאי​ ​וכדומה,​ ​יש​ ​למלא​ ​בשדה​ ​המתאים​ ​את​ ​הערך שרוצים​ ​לשנות​ ​,​ ​כמו​ ​כן​ ​יש​ ​לסמן​ ​את​ ​הצ'ק​ ​בוקס​ ​בסמוך​ ​לשדה​ ​אותו​ ​משנים.

***​חשוב​ ​מאוד​ ​יש​ ​לשים​ ​לב​​ ​–​ ​במידה​ ​ומסמנים​ ​את​ ​הצ'קבוקס​ ​מבלי​ ​להזין​ ​ערך​ ​רצוי​ ​–​ ​זה​ ​זהה להכנסת​ ​ערך​ ​ריק​ ​וימחק​ ​את​ ​הערך​ ​הקיים.

יש​ ​לוודא​ ​שהשינויים​ ​שבוצעו​ ​תקינים​ ​לפני​ ​ביצוע​ ​שמירה​ ​שכן​ ​אין​ ​דרך​ ​לחזור​ ​אחורה​ ​או​ ​לבטל​ ​את הפעולה.​​ ​****

 

 

Contact

Let's work together. We want to hear from you
Follow Us
facebook linkedin Instagram