ניהול עמודי נחיתה-קטגוריות ראשיות

2.1 עמוד נחיתה DIAMONDS
http://www.betadomain.me/diamonds
מנוהל מ:
Content->Blocks
block title: Landing page - Diamond
לפני כל עריכה יש ללחוץ על כפתור show/hide editor ולהעתיק את הקוד HTML ולשמור בנוטפד לגיבוי.
גודל באנר design your own - 301/74PX

 

סליידר OUR TOP COLLECTIONS:
מנוהל מ:
content->manage banners
כל הבאנרים משוייכים לסליידר Diamonds Collection
על מנת לערוך את אחד מהם action->edit
שדה Name - יש למלא את הטקסט שיופיע באתר תחת התמונה
שדה Status- בוחרים האם enabled/disabled
שדה URL- מזינים לינק רלטיבי לבאנר
שדה Banner Image - מעלים תמונה של הבאנר בגודל של 76/76PX

2.2 עמוד נחיתה EARRINGS
http://www.betadomain.me/jewelry/earrings

מנוהל מ:
Content->Blocks
block title: Landing page - Earrings
לפני כל עריכה יש ללחוץ על כפתור show/hide editor ולהעתיק את הקוד HTML ולשמור בנוטפד לגיבוי.

סליידר OUR TOP COLLECTIONS:
מנוהל מ:
content->manage banners
כל הבאנרים משוייכים לסליידר Earrings Collection
על מנת לערוך את אחד מהם action->edit
שדה Name - יש למלא את הטקסט שיופיע באתר תחת התמונה
שדה Status- בוחרים האם enabled/disabled
שדה URL- מזינים לינק רלטיבי לבאנר
שדה Banner Image - מעלים תמונה של הבאנר בגודל של 126/144PX

סליידר TOP 20 EARRINGS:
מנוהל מ:
content->manage sliders

Slider title: Top 20 Earrings
שדה Title- כותרת הסליידר, יש למלא את הטקסט שיופיע באתר
שדה Show Title- בוחרים האם enabled/disabled

שדה Slider Status-בוחרים האם enabled/disabled

שדה Select Slider Mode - נבחר products. הסליידר מקושר למוצרים עצמם והפרטים שלהם יופיעו בסליידר, כולל תמונה של המוצר.

Product SKUs - הוספה של כל המוצרים שאנו רוצים שיופיעו תחת הסליידר. נכתוב מק"ט אחר מק"ט עם פסיק ביניהם.

2.3 עמוד נחיתה ENGAGEMENT RINGS

http://www.betadomain.me/engagement-rings
מנוהל מ:
Content->Blocks
block title: Landing page - Engagement rings
לפני כל עריכה יש ללחוץ על כפתור show/hide editor ולהעתיק את הקוד HTML ולשמור בנוטפד לגיבוי.

סליידר OUR TOP COLLECTIONS:
מנוהל מ:
content->manage banners
כל הבאנרים משוייכים לסליידר Engagement Collections
על מנת לערוך את אחד מהם action->edit
שדה Name - יש למלא את הטקסט שיופיע באתר תחת התמונה
שדה Status- בוחרים האם enabled/disabled
שדה URL- מזינים לינק רלטיבי לבאנר
שדה Banner Image - מעלים תמונה של הבאנר בגודל של  175/194PX

סליידר TOP 20 ENGAGEMENT RINGS:
מנוהל מ:
content->manage sliders

Slider title: TOP 20 ENGAGEMENT RINGS
שדה Title- כותרת הסליידר, יש למלא את הטקסט שיופיע באתר
שדה Show Title- בוחרים האם enabled/disabled

שדה Slider Status-בוחרים האם enabled/disabled

שדה Select Slider Mode - נבחר products. הסליידר מקושר למוצרים עצמם והפרטים שלהם יופיעו בסליידר, כולל תמונה של המוצר.

Product SKUs - הוספה של כל המוצרים שאנו רוצים שיופיעו תחת הסליידר. נכתוב מק"ט אחר מק"ט עם פסיק ביניהם.

 

2.4 עמוד נחיתה WEDDING RINGS

http://www.betadomain.me/wedding-rings
מנוהל מ:
Content->Blocks
block title: Landing page - Wedding rings
לפני כל עריכה יש ללחוץ על כפתור show/hide editor ולהעתיק את הקוד HTML ולשמור בנוטפד לגיבוי.

סליידר Brides Catalouge + Groom catalog
מנוהל מ:
content->manage banners
כל הבאנרים משוייכים לסליידר Brides Catalouge או Groom catalog Catalouge בהתאמה
על מנת לערוך את אחד מהם action->edit
שדה Name - יש למלא את הטקסט שיופיע באתר תחת התמונה
שדה Status- בוחרים האם enabled/disabled
שדה URL- מזינים לינק רלטיבי לבאנר
שדה Banner Image - מעלים תמונה של הבאנר בגודל של 142/195PX

סליידר TOP 20 WEDDING RINGS:
מנוהל מ:
content->manage sliders

Slider title: TOP 20 ENGAGEMENT RINGS
שדה Title- כותרת הסליידר, יש למלא את הטקסט שיופיע באתר
שדה Show Title- בוחרים האם enabled/disabled

שדה Slider Status-בוחרים האם enabled/disabled

שדה Select Slider Mode - נבחר products. הסליידר מקושר למוצרים עצמם והפרטים שלהם יופיעו בסליידר, כולל תמונה של המוצר.

Product SKUs - הוספה של כל המוצרים שאנו רוצים שיופיעו תחת הסליידר. נכתוב מק"ט אחר מק"ט עם פסיק ביניהם.

 

2.5 עמוד נחיתה DESIGN YOUR RING
http://www.betadomain.me/design-your-ring


מנוהל מ:
Content->Blocks
block title: Landing page - Design Your Own
לפני כל עריכה יש ללחוץ על כפתור show/hide editor ולהעתיק את הקוד HTML ולשמור בנוטפד לגיבוי.

2.6 יצירת עמוד נחיתה

 

להלן הצעדים ליצירת עמוד נחיתה נשתמש בדוגמה של עמוד הנחיתה הבא:http://www.betadomain.me/necklace

 

  1. יש ליצור Static Block חדש על ידי העתקה של Static Block עם התוכן הקיים שלו לדוגמה Landing page - Engagement ring

  2. יש ליצור קטגוריה חדשה עם ההגדרות הבאות:

 

תמונה א

תמונה ב 

3.לאחר מכן יווצר לנו העמוד עצמו http://www.betadomain.me/necklace

4. יצירת 2 בלוקים של באנר סליידר

 

בלוק ראשון - our top collection

יש לגשת ל Content > Banner slider > Manage Sliders. Add new slider

  

לאחר יצירת הסליידרים , נוכל להוסיף באנר. יש לגשת לContent > Banner slider > Manage Banners. Add new bannerיצירת בלוק שני

 

בכדי ליצור באנר סליידר עם מוצרים יש לגשת ל Content > Banner slider > Manage Sliders. Add new slider 

בבלוק הזה אין צורך ליצור באנרים. אנחנו צריכים להגדיר בסליידר איזה מקטים אנחנו רוצים להציג בסליידר

לאחר מכן בstatic block נגדיר את המספר המזהה של הסליידר slider IDContact

Let's work together. We want to hear from you
Follow Us
facebook linkedin Instagram