קטגוריות: ניהול עמודי תוכן

ניהול עמוד של ביטול עסקה

העמוד של ביטול עסקה מנוהל דרך Content > Blocks באמצעות הבלוקים הבאים:

Cancel order top info - טקסט שמופיע מתחת לכותרת "בקשה לביטול עסקה" ומעל טופס בקשה לביטול עסקה

Cancel order bottom info - טקסט שמופיע מתחת לטופס בקשה לביטול עסקה

Cancel order reason droplist - שדה "סיבת ביטול עסקה", כולל אופציות שמופיעות בשדה

 

חשוב: לפני ביצוע כל שינוי לתוכן של בלוק יש ללחוץ על כפתור Show / Hide Editor, להעתיק את כל הקוד של HTML, להדביק אותו לקובץ טקסט ריק ולשמור בצד כגיבוי

לאחר שמירת העותק של התוכן, יש ללחוץ שוב על Show / Hide Editor כדי לחזור למצב של אדיטור

 

בלוק Cancel order top info

מלבד שדה האדיטור שמכיל את תוכן הבלוק, שאר השדות במסך אינם רלוונטיים

הוספה/עריכה של קישור: יש לסמן את הטקסט שרוצים להוסיף אליו קישור או לערוך קישור שלו באדיטור ואחר כך ללחוץ על כפתור Insert/edit link. תיפתח חלונית Insert link עם שדות:

Url - יש להזין כאן את כתובת הקישור; במידה ומזינים קישור פנימי, יש להכניס קישור יחסי, ז"א ללא הדומיין, לדוגמה: ‎/service-order‎‏

Text to display - טקסט שמופיע באתר ושאליו מחובר הקישור

Title - טקסט שיופיע כאשר עוברים עם העכבר על הקישור

Target - אם נבחר New window, הקישור נפתח בכרטיסייה חדשה

לסיום ושמירת השינויים יש ללחוץ על כפתור Save בחלק העליון של המסך ולנקות קאש במג'נטו

 

בלוק Cancel order bottom info

מלבד שדה האדיטור שמכיל את תוכן הבלוק, שאר השדות במסך אינם רלוונטיים

למידע על הוספה/עריכה של קישורים בבלוק, ראו את ההוראות עבור בלוק Cancel order top info מעלה

לסיום ושמירת השינויים יש ללחוץ על כפתור Save בחלק העליון של המסך ולנקות קאש במג'נטו

 

בלוק Cancel order reason droplist

מלבד שדה האדיטור שמכיל את תוכן הבלוק, שאר השדות במסך אינם רלוונטיים

שימו לב: ניתן לערוך את תוכן הלבוק הזה דרך הקוד של HTML בלבד, לכן לאחר לחיצה על כפתור Show / Hide Editor, העתקה ושמירת עותק של תוכן הבלוק בצד, אין צורך ללחוץ על הכפתור שוב

חשוב לא לשנות את הטאגים של HTML, יש לשנות את הטקסט שבין הטאגים בלבד

לסיום ושמירת השינויים יש ללחוץ על כפתור Save בחלק העליון של המסך ולנקות קאש במג'נטו

Contact

Let's work together. We want to hear from you
Follow Us
facebook linkedin Instagram