קטגוריות: ניהול עמודי תוכן

עמוד הוראות הרכבה והתקנה

ניהול העמוד של הוראות הרכבה והתקנה מתחלק לשני חלקים:

 - ניהול קטגוריות מדריכים

 - ניהול מדריכים

 

ניהול של קטגוריות המדריכים מתבצע דרך Content > Media Content > Manage Document Category

כדי להוסיף קטגוריית מדריכים חדשה, יש ללחוץ על כפתור Add Category

 

 ייפתח מסך Add New Category:

Enable - אם נבחר Yes, הקטגוריה תהיה פעילה ויהיה ניתן לשייך מדריכים אליה

Name - שם הקטגוריה שמופיע באתר

Sort Order - לא בשימוש

Icon - ניתן להעלות אייקון לקטגוריה; יש להשתמש בקובץ בפורמט PNG עם רקע שקוף בגודל: רוחב - עד 37 פיקסל, גובה - עד 37 פיקסל

 

לסיום ושמירת הקטגוריה, יש ללחוץ על כפתור Save בחלק העליון של המסך ולנקות קאש במג'נטו

 

כדי לערוך קטגוריית מדריכים קיימת, מעמוד Document Category יש ללחוץ על כפתור Edit של הקטגוריה שרוצים לערוך. ייפתח מסך בו ניתן להפעיל או לכבות את הקטגוריה, לערוך את השם והאייקון של הקטגוריה.

לסיום ושמירת הקטגוריה, יש ללחוץ על כפתור Save בחלק העליון של המסך

 

כדי למחוק קטגוריית מדריכים, מעמוד Document Category יש לסמן צ'קבוקס של קטגוריית המדריכים שרוצים למחוק, אחר כך מתפריט Actions יש לבחור Delete ולאשר את המחיקה. לאחר מכן יש לנקות קאש במג'נטו

 

ניהול המדריכים של הוראות הרכבה והתקנה מתבצע דרך Content > Media Content > Manage Document

כדי להוסיף מדריך חדש, יש ללחוץ על כפתור Add Document

 

ייפתח מסך Add New Document:

Enable - אם נבחר Yes, המדריך מופיע בעמוד של הוראות התקנה והרכבה

Title - שם המדריך שמוצג בעמוד

Document File - יש ללחוץ על כפתור Upload ולבחור מהמחשב קובץ PDF להעלאה

Sort Order - לא בשימוש

Categories - יש לבחור בבחירה מרובה קטגוריית/ות מדריכים אליה יהיה שייך המדריך

 

לסיום ושמירת המדריך, יש ללחוץ על כפתור Save בחלק העליון של המסך ולנקות קאש במג'נטו

 

כדי לערוך מדריך קיים, מעמוד Document יש ללחוץ על כפתור Edit של המדריך שרוצים לערוך. ייפתח מסך בו ניתן להפעיל או לכבות את המדריך, לערוך את הכותרת, הקובץ והקטגוריה של המדריך.

לסיום ושמירת המדריך, יש ללחוץ על כפתור Save בחלק העליון של המסך ולנקות קאש במג'נטו

 

כדי למחוק מדריך, מעמוד Document יש לסמן צ'קבוקס של המדריך שרוצים למחוק, אחר כך מתפריט Actions יש לבחור Delete ולאשר את המחיקה

 

Contact

Let's work together. We want to hear from you
Follow Us
facebook linkedin Instagram