קטגוריות: ניהול עמודי תוכן

עמוד של סרטוני הדרכה

ניהול הסרטונים בעמוד מתבצע דרך Content > Media Content > Manage Youtube Video

כדי להוסיף סרטון חדש, יש ללחוץ על כפתור Add Video

 

ייפתח מסך Add New Video:

Enable Video - אם נבחר Yes, הסרטון מופיע בעמוד של סרטוני הדרכה

Video Title - כותרת הסרטון שמופיעה בחלק התחתון של בלוק הסרטון

Video URL - קישור לסרטון באתר של YouTube, פורמט הקישור:

https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxxx

Store View - יש לוודא שנבחר All Store Views

לסיום ושמירת הסרטון, יש ללחוץ על כפתור Save בחלק העליון של המסך ולנקות קאש במג'נטו

 

כדי לערוך סרטון קיים, מעמוד Youtube Video יש ללחוץ על כפתור Edit של הסרטון שרוצים לערוך. ייפתח מסך בו ניתן להפעיל או לכבות את הסרטון, לערוך את הכותרת והקישור של הסרטון.

לסיום ושמירת הסרטון, יש ללחוץ על כפתור Save בחלק העליון של המסך ולנקות קאש במג'נטו

 

כדי למחוק סרטון, מעמוד Youtube Video יש לסמן צ'קבוקס של הסרטון שרוצים למחוק, אחר כך מתפריט Actions יש לבחור Delete ולאשר את המחיקה

Contact

Let's work together. We want to hear from you
Follow Us
facebook linkedin Instagram