קטגוריות: FAQ

שאלות נפוצות

ניהול קטגוריות השאלות

יתבצע תחת FAQS > Manage FAQ Category 

יצירת קטגוריה חדשה

יש ללחוץ על הכפתור Add New FAQ Category

Enable - ניתן לבחור אם הקטגוריה תהיה פעילה

Category Image/Icon - לכל קטגוריה חדשה יש להעלות איקון מייצג, יש להעלות תמונה בפורמט PNG עם רקע שקוף בגודל: רוחב 30 פיקסל, גובה 30 פיקסל

Sort Order - מיקום הקטגוריה בעמוד (המספר הקטן ביותר מהווה המיקום הגבוה ביותר)

Store View - יש לסמן את Default Store View

Customer Group - יש לבחור בבחירה מרובה את כל הקבוצות

לסיום של יצירת הקטגוריה יש ללחוץ על Save FAQ Category

 

ניהול שאלות 

FAQS > Manage FAQ ניהול השאלות יתבצע תחת

Add New FAQ בכדי ליצור שאלה חדשה יש ללחוץ על כפתור

Enable - ניתן לבחור אם השאלה תהיה פעילה באתר

Title - בשדה זה יש להזין את תוכן השאלה

Content -בשדה זה יש להזין את תוכן התשובה. יש לוודא שהתוכן לא מכיל סטיילים מיותרים. (מומלץ להעביר קודם בנוטפד) 

Group - לאיזה קטגוריית שאלות השאלה תהיה משויכת; ניתן לשייך שאלה לכמה קטגוריותבבחירה מרובה (במקרה זה יש להחזיק את המקש Shift בעת לחיצה על הקטגוריות הדרושות)

Store View - יש לסמן את Default Store View

Customer Group- יש לבחור בבחירה מרובה את כל הקבוצות

Show on product category - ניתן לסמן כאן באיזה קטגוריות תופיע השאלה בבלוק היעודי "שאלות נפוצות"

Sort Order - מיקום השאלה בקטגוריה (המספר הקטן ביותר מהווה המיקום הגבוה ביותר)

לסיום של יצירת השאלה יש ללחוץ על Save FAQ

Contact

Let's work together. We want to hear from you
Follow Us
facebook linkedin Instagram