ניהול עלות משלוח

כדי לנהל עלויות המשלוח, יש לעבור ל- Stores → Configuration → Sales → Shipping Methods וללחוץ על Table Rates.

ב- Store View יש לבחור Main Website. אחר כך יש ללחוץ על Export CSV ולשמור את קובץ ה- csv במחשב.

מומלץ קודם לשמור עותק של הקובץ בצד. אחר כך יש לפתוח את הקובץ ב- Excel או תוכנה דומה ולעדכן את הערכים בעמודות Order Subtotal ו- Shipping Price לפי דרישה.

 

 אחרי שמירת השינויים וסגירת הקובץ, במג'נטו יש ללחוץ על Choose File ליד Import ולבחור בקובץ ה- csv המעודכן מהמחשב. אחרי ייבוא הקובץ יש ללחוץ על Save Config ולנקות קאש במג'נטו.

Contact

Let's work together. We want to hear from you
Follow Us
facebook linkedin Instagram