עדכון מדרגות תעריפי משלוחים

ניהול תעריפי המשלוחים יעשה תחת stores >‬ configuration >‬ sales >‬ shipping methods

לאחר מכן יש לשנות את ה store view  ל- Main Website

אחר כך בניהול סוגי המשלוח, תחת הטאב של table rates:

1. עושים export ומורידים למחשב את הקובץ

2. פותחים את הקובץ שעשינו לו export

3. משנים את התעריפים (יש לעדכן רק את המחירים, אין להוסיף או לגרוע רשומות.)

4. מייבאים את הקובץ העדכני לאחר שעודכן בתוכנה ונשאר בפורמט זהה מאותו טאב דרך import > choose file

בסיום יש ללחוץ על save config

Contact

Let's work together. We want to hear from you
Follow Us
facebook linkedin Instagram