קטגוריות: ניהול מוצרים

ניהול תוויות למוצר

ניהול התוויות באתר מאפשר להוסיף תוויות ללא הגבלה ולהגדיר לכל מוצר את התווית הרלוונטית בצורה פשוטה. התווית תופיע באתר ליד המוצר

בעמוד קטגוריה בלבד.

הגדרת תוויות

ניהול התוויות ייעשה דרך catalog->attributes->manage shopping badge

 

בעמוד זה נוכל לראות את כל התוויות שהוספנו וכן פרטים כמו שם, תמונה, תאריך יצירה ותאריך שינוי אחרון. תחילה יש להוסיף את התוויות בעמוד

הנ"ל.

הוספת תווית חדשה תעשה ע"י לחיצה על הכפתור add new badge בצד ימין :

לאחר מכן, יש למלא את שם התווית תחת השדה title. נבחר בשם מייצג לכל תווית, על מנת שנבדיל בין התוויות בעת בחירתן בעמוד ניהול מוצר

(פירוט בהמשך).

image - יש ללחוץ על הכפתור ולבחור את התמונה שנרצה להעלות. **חשוב - יש להעלות תמונה בגודל  99X67PX

לסיום, יש ללחוץ על הכפתור save shopping badge בצד ימין.


  • כדי לשנות פרטים באחת התוויות, יש ללחוץ בעמוד הראשי על התווית הרצויה ולשנות את המידע הרלוונטי.

         כדי לשנות תמונה של תווית יש ללחוץ על הצ'ק בוקס delete image ולאחר מכן על הכפתור     save and continue edit.

 נראה כי התמונה נמחקה, וכעת ניתן להעלות תמונה חדשה כפי שהעלנו בפעם הראשונה. כמובן לאחר העלאת התמונה לא לשכוח ללחוץ על save shopping

badge בצד ימין.

    

הגדרת תווית למוצר

נגדיר לכל מוצר בנפרד את התווית הרלוונטית לו. הגדרת המוצר תיעשה למוצרים מורכבים בלבד.

הגדרת התווית תיעשה דרך catalog->manage products .

  • נבחר את המוצר שנרצה להוסיף לו תווית

  • תחת טאב general, מופיע השדה shopping badge. נלחץ על הדרופדאון ליד השדה ונבחר את התווית הרלוונטית.

  • לסיום נלחץ על save

לאחר התהליך, נראה את התווית באתר כך:

 

ניהול תווית סברובסקי עמוד מוצר

ניהול תגית סברובסקי נעשה בצורה שונה מניהול התוויות האחרות.

ניתן להדליק את האפשרות להוספת התווית ולהוסיף את כל המקטים שתרצו מכאן: system->configuration->Betanet->Betanet utility ->

Product Detail Badge

בשדה Product badge exclude יש להזין את כל המקטים שרוצים לעשות להם אקסקלוד מופרדים בפסיק. לאחר מכן יש לנקות קש במג'נטו על מנת

לראות את השינוי

 

Contact

Let's work together. We want to hear from you
Follow Us
facebook linkedin Instagram