יצוא מוצרים מהמג׳נטו

על מנת לייצא מוצרים מהמג׳נטו בפורמט CSV  יש להכנס במערכת לנתיב

system->Data Transfer->export

יש לבחור בשדות הבאים את הערכים:

תחת entity type יש לבחור products

Export File Format יש לבחור CSV (האופציה היחדיה שיש)

תחת Entity Attributes

מופיעה טבלה תכונות המוצר (Attributes) כל תכונה תיוצג בקובץ בעמודה נפרדת.

במידה ויש תכונה (Attribute) שלא מעוניינים שיוצג בקובץ היצוא, יש לסמן את הצ'ק בוקס בעמודת exclude, בכדי לדלג עליו בעת יצוא הקובץ.

בתחתית הטבלה לאחר שבחרנו מה אנחנו לא רוצים שיופיע בקובץ יש ללחוץ על  Continue להמשך התהליך. התהליך לוקח כמה דקות

יש לפתוח את הקובץ באמצעות open office, unicode(utf-8), בכדי לראות את הטקסט בצורה תקינה בעברית

** לתשומת לבכם הקובץ יופיע בסיום תחת הטבלה file name . הקובץ הכי אחרון יופיע הכי למטה. ניתן לזהות את תאריך היצוא בשם הקובץ

ניתן להוריד את הקובץ על ידי בחירה בתפריט הaction  בצד ימין  download עבור הקובץ המתאים

ראו דוגמא מצ״ב

**יש למחוק מידי פעם את הקבצים שיוצאו. על ידי בחירה בצד ימין תחת  action DELETE 

Contact

Let's work together. We want to hear from you
Follow Us
facebook linkedin Instagram