אינדוקס קטלוג

אינדוקס הקטלוג יעשה לאחר עדכון קטלוג (לרוב עדכונים גדולים) יש לגשת ל system>index management וללחוץ על כפתור reindex all

Contact

Let's work together. We want to hear from you
Follow Us
facebook linkedin Instagram