קטגוריות: ניהול static blocks

ניהול הפוטר

הפוטר (התפריט התחתון) מנוהל דרך Content > Blocks בבלוק Footer Links

חשוב: לפני ביצוע כל שינוי לתוכן הפוטר יש ללחוץ על כפתור Show / Hide Editor, להעתיק את כל הקוד של HTML, להדביק אותו לקובץ טקסט ריק ולשמור בצד כגיבוי

לאחר שמירת העותק של התוכן, יש ללחוץ שוב על Show / Hide Editor כדי לחזור למצב של אדיטור

עריכה של קישור

יש ללחוץ על הקישור באדיטור ואחר כך על כפתור Insert/edit link (אחרי לחיצה על קישור הכפתור יהיה מסומן באפור כהה). תיפתח חלונית Insert link עם שדות:

Url - יש להזין כאן את כתובת הקישור; במידה ומזינים קישור פנימי, יש להכניס קישור יחסי, ז"א ללא הדומיין, לדוגמה: ‎/service-order‎‏

Text to display - טקסט שמופיע באתר ושאליו מחובר הקישור

Title - טקסט שיופיע כאשר עוברים עם העכבר על הקישור

Target - אם נבחר New window, הקישור נפתח בכרטיסייה חדשה

 לסיום ושמירת השינויים יש ללחוץ על כפתור Save בחלק העליון של המסך ולנקות קאש במג'נטו

Contact

Let's work together. We want to hear from you
Follow Us
facebook linkedin Instagram